We bieden de kinderen een veilige plek om zoveel mogelijk de gezinssituatie te benaderen (huiselijke sfeer creëren).
De kinderen een plek aanbieden waar vrij spelen voorop staat, dus kinderen plezier laten beleven aan het spelen.
We verrichten GEEN schoolse en prestatiegerichte activiteiten, ze moeten nog zo lang zo veel. De kinderen laten spelen is LEREN.

Het buiten zijn/spelen en de dieren voeren is bij ons de prioriteit.

Flexibele opvang van 1-50 uur per week, uitgezonderd de vakanties (zie openingstijden).

Pedagogisch beleidsplan

De opvoeding van de kinderen zal zoveel mogelijk aansluiten bij de opvoeding van thuis. De mogelijkheid tot ontspannen, samen spelen zal “ongemerkt” de totale ontwikkeling van het kind bevorderen.

Lichamelijke ontwikkeling:

Grove motoriek: fietsen, schommelen begeleid, trampoline springen.
Fijne motoriek : hamertje tik, mozaïek, plakken, verven, kleien.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:

Fantasiespel,verkleedpartijen

Cognitieve ontwikkeling:

Voorlezen,zingen

Creatieve ontwikkeling:

Kringspel,muziek,knutselen
Ontwikkeling identiteit en zelfredzaamheid:
Speelgoed opruimen enz.

Een uitgebreid pedagogisch beleidsplan ligt bij Zolderkids ter inzage.
Bij opvallend gedrag (eventueel ontwikkelingsachterstand) verwittigen wij de ouders.